Beskrivning

godsägare, bror till Alma Alléen

Källor

Ombord på Grefve Berg d. 3 Juli 71. på resa till Åland 3 juli 1871
Edelfelt träffade Atte Alléen, som vill ge upp sina studier, satsa på sången och gå in vid Operan i Stockholm; denne ville att Edelfelt skulle följa med och hälsa på systern Alma, men besöket blev inte av.