Beskrivning

svensk ingenjör, lantmätare, reseskildrare, vitterhetsidkare

Norrtelge d. 14 Juli 1871. 14 juli 1871
Nils Mandelgren hade föresett dem med rekommendationer till ingenjör Per Emanuel Bergstrand, men adressen stämde inte.