Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

filosofie doktor, huvudredaktör för Åbo tidningar, sekreterare hos Finska hushållssällskapet, ägare till Kirjakkala bruk i Bjärnå socken och Kartanonkylä egendom i Tammela socken, känd i tidningsmannaverksamheten under signaturen "Kapten Puff"

Stockholm den 19 Juli 1872. 19 juli 1872
Edelfelt hade i förbifarten träffat "gubben" Nils Pinello i Åbo; han hade på grund av illamåendet inte kunnat besöka denne; besöket fick skjutas upp till återresan.