Beskrivning

filosofie licentiat (disputerat), docent i historia, riksarkivarie

Stockholm den 19 Juli 1872. 19 juli 1872
Edelfelt hade på båten till Stockholm doktor Karl August Bomansson till hyttkamrat; de hade talat om fornforskning; i språkfrågan var de av samma åsikt, och kritiken mot Morgonbladet, Kaarlo Bergbom och andra var inte skonsam.