Beskrivning

student, son till Fanny och Samuel Antell

Källor

Wasastjerna, Oskar, Ättar-taflor I A–K, 1879

Ylioppilasmatrikkeli

Stockholm den 19 Juli 1872. 19 juli 1872
I Strömparterren träffade de Gösta Antell, som var på väg hem till Helsingfors efter en badortsvistelse i Sandefjord; "Stackars gosse! Det är synd att ett så godt hufvud som hans skall uppbäras af en så skrabbös lekamen"; i Norge hade Antell varit bjuden till Bjørnstjerne Bjørnsson, men funnit denne "sökt och affekterad"; Antell lovade hälsa deras bekanta i Finland, också Alexandra Edelfelt om han träffade henne.