Beskrivning

student

Stockholm den 19 Juli 1872. 19 juli 1872
I Berns salong betraktade en herre nyfiket deras studentlyror men tvekade att tilltala dem; Edelfelt träffade en finsk student (Otto) Burman.