Beskrivning

agronom, godsägare

Källor

Wasastjerna, Oskar, Ättar-taflor I A–K, 1879
Finlands Adelskalender 1890

Granbäck, d. 23 Juli 1872. 23 juli 1872
Edelfelt tycker om pojkarna Leuhusen; Gustaf Leuhusen har något "gentilt", ridderligt, i sin hållning och sitt sätt; denne påminner om Robert Björksten och blir säkert militär; Manne (Alexander) Leuhusen är mera naturbarn.