Beskrivning

friherrinna, g.m. Johan Reinhold Munck

Källor

Wasastjern, Oskar, Ättar-taflor II L–Ö, 1880

Biografiskt lexikon för Finland (Johan Reinhold Munck)

Granbäck, d. 23 Juli 1872. 23 juli 1872
Edelfelt möter stor vänlighet på grund av att Alexandra Edelfelt har varit där tidigare; tante Iden (Adelaide) Leuhusen presenterade honom för friherrinnan Wilhelmina Munck.