Beskrivning

kapten i flottan, g.m. Alexandrine Federley

Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8 augusti 1872
Friherre Theodor Walleen var vänlig och intresserad av allt som rörde Finland; Edelfelt kunde förse honom med upplysningar om de flesta personer i Helsingfors, med undantag för Carl Brakel och Georg Federleys bror Carl Federley; friherrinnan Anna Walleen frågade efter Alexandra Edelfelt och bad Edelfelt komma till Eriksberg.