Beskrivning

stadsfogde, änkling efter Carolina Vilhelmina Wettermark

Thorsdagen d. 8 Augusti 1872. 8 augusti 1872
Doktor Eljert Mobeck har sänt ett "mystiskt" brev där han insinuerar att en mycket poetisk och svärmisk fru Ebba Ramsay har en viss "inklination" för den rike stadsfogden Enoch Moberger; Edelfelt har sett Moberger köpslå om oxar med arrendatorn, som påstått att hans stutar var de redigaste i Småland, för att inte tala om Bankeryds socken; uppgifterna om förlovningen verkar så oförklarliga att man tar det som ett nytt prov på doktorns "spektakel", [skämtlynne]; Edelfelt infogar en teckning av Moberger i brevet.
Granbäck d. 15 Aug. 1872. 15 augusti 1872
Morgonens brev fick sin förklaring; fru Ebba Ramsay har köpt Haraldsbo av stadsfogden Enoch Moberger.