Beskrivning

löjtnant kapten, överadjutant och major

Granbäck d. 15 Aug. 1872. 15 augusti 1872
Mamsell Berg är ett "intressant fruntimmer" och högt värderad av både Odencrantz och Ekströms; hon hade fått en minnesring av löjtnant Bror Munck, vilken doktor Eljert Mobeck försökte köpa.
Granbäck d. 31 Aug. 1872 31 augusti 1872
Efter att Edelfelt senast i hast hade skrivit från doktor Eljert Mobecks gick han inte som planerat till Hotellträdgården; han gick till teatern och hade tillfälle att se Jönköpingspubliken; de enda han kände där var kadetten Harald Moberger och Bror Munck.