Beskrivning

överste, generallöjtnant

Granbäck d. 22 Aug. 72 (Thorsdag). 22 augusti 1872
Edelfelt samtalade med "gubben" Carl Ridderstedt om Hampus Mörner, som kaptenen varit bekant med: "Hampus husar, dålig hushållare, men för resten bra karl".