Beskrivning

mamseller, döttrar till Johan Fredrik August och Augusta Adolfina (f. Uggla) Söderblom

Källor

Inga källor
Granbäck d. 22 Aug. 72 (Thorsdag). 22 augusti 1872
Eftersom Salomon Silfversparre och Carl Ridderstedt dragit sig undan mera inåt ön och Edelfelt var ensam presenterade assessor Hjalmar Uggla honom för sin fru Ida Uggla, sin syster hovrättsrådinnan Westring och hennes unga dotter, och två andra systerdöttrar, mamsellerna Söderblom; alla visste att Edelfelt bodde på Granbäck och Leuhusens bekanta blev hans bekanta.