Beskrivning

dotter till konstnären Janne Höckert, g.m. Lars Odencrantz

Granbäck d. 22 Aug. 72 (Thorsdag). 22 augusti 1872
Edelfelt planerar inom några dagar att tillsammans med Georg Pauli besöka fru Sophie Höckert för att få se hennes utmärkte son, Janne Höckerts ateljé och skisser; hos farmodern finns en dotter till honom och tante Adelaide Leuhusen har visat den 10-åriga Alma Höckert för Edelfelt.