Beskrivning

svensk byggmästare, arkitekt, industriman, skriftställare

Lund den 4 September 1872. 4 september 1872
Danskarna och norrmännen hade lagt beslag på de bästa utställningsplatserna; de svenska tavlorna fanns i arkitekt Pehr Johan Ekmans "expositionsartikel" [paviljong]; Carl XV har köpt paviljongen för att senare uppföras på Ulriksdal.