Beskrivning

major

Källor

Inga källor
Lund den 4 September 1872. 4 september 1872
Reskamrat till Jönköping var major Kejl [?], som Edelfelt träffat i Köpenhamn.