Beskrivning

amiral, tecknare, riksdagsledamot, fältmarskalk, artilleriofficer

Fragment, Forts d. 20. 1 september 1872
Edelfelt har lust att göra utkast till porträtt av Ebba Brahe eller amiral Augustin Ehrensvärd; intressanta är också porträtten av Carl von Linné, Carl Michael Bellman och Johan Gabriel Oxenstierna porträtt, likaså Gustaf IV Adolphs gemål Fredrika Dorothea, mamsell Sophie Hagman, Marie Antoinette och fru Anna Schröderheim.
Montbeliard 15 juli 88 fortsatt 18 juli 15 juli 1888
Osäker koppling Ehrensvärd beskriver likadana kvinnohuvudbonader överaltt i Frankrike; Edelfelt: han hade inte rest i Jura; här har de svarta bahytter.