Beskrivning

författare, tidningsredaktör, riksdagsledamot

Gripsholm d. 23 Sept 72. 23 september 1872
Osäker koppling Gamla kastellanen [vaktmästaren] herr Geissler är ett original, i vars sällskap [August?] Blanche har trivts utmärkt då denne bodde där om somrarna förut.