Beskrivning

Albert Edelfelts kusin i Reval [Tallinn]

Källor

Inga källor
Reval kl. 4 ½ e.m. 1 januari 1873
Då Edelfelt vaknade var de redan nära Reval och han hade inte hunnit bekanta sig med varken sina reskamrater, den engelska kaptenen eller ”mitt lilla kusin in Reval” som var med på båten; ångbåten "Helsingfors" som han skulle sända brevet med gick inte förrän klockan 6, så hans vänner skulle mycket väl ha kunnat göra honom sällskap till Reval.