Beskrivning

d.y., son till Joseph van Loon

Källor

Inga källor
Antwerpen d. 2 Oktober 73. 2 oktober 1873
Edelfelt sökte upp mattfabrikant Monsieur Joseph Van Loon på Rue Leys; Edelfelt överräckte rekommendationsbrevet från kommerserådet Johan Friedrich Hackman till sonen Van Loon som öppnade dörren.
Med Monsieur Joseph Van Loon och dennes son hade Edelfelt besökt konstakademien för att hälsa på akademins direktor Nicaise de Keyser; Van Loon d.y. presenterade Edelfelt för sin fru och bjöd honom att besöka dem.
Antwerpen d. 8 Oktober 73 8 oktober 1873
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt säga till Morbror Gustaf Brandt att denna skall meddela August Eklöf att Van Loon d.y. gärna inleder träaffärer med denne; herrarna Van Loon har stora affärer med Hackman & Co; Van Loons har bett Edelfelt nämna solida affärshus i Helsingfors, men han har inte kunnat nämna andra än de som de redan känner till: Sundman och Kisileff; Van Loon menar att Edelfelts husrum är gott och billigt, han känner också ägarna (Baptiste).
Antwerpen, Lördag d. 8 November 73 8 november 1873
Edelfelt här ännu inte lärt känna någon familj, med undantag för Van Loons där han träffat fru Van Loon; det ser därför ut som om Morbror Gustaf Brandt skulle förlora sitt vad.