Beskrivning

amerikansk konststudent i Antwerpen

Källor

Inga källor
Antwerpen d. 8 Oktober 73 8 oktober 1873
Edelfelt har gjort bekantskap med: John Jamesson från London och Hiockley från Philadelphia; amerikaner och engelsmän är inga "överdängare" på språk, i synnerhet vad gäller uttalet; på konstakademien har han suttit mellan den tidigare nämnda holländaren Hinderikus Boss, och en ung fransman Dubois.