Beskrivning

amerikansk student vid konstakademien i Antwerpen

Källor

Inga källor
Antwerpen d. 18 Oktober, St Lucas dag, 1872 18 oktober 1873
Amerikaner har de tre av: Messieurs Sneys och John Hamilton, samt Monsieur Robert Arthure, som är från sydstaterna.