Beskrivning

professor i kostymlära och antik konsthistoria vid konstakademien i Antwerpen

Källor

Inga källor
Antwerpen d. 29 Oktober. 73. 29 oktober 1873
I kostymlära och antik konsthistoria har de professor Beumart till lärare, en av huvudredaktörerna i en av Antwerpens "förnämsta" liberala tidningar, le Précurseur.