Beskrivning

fröken, systrarna Edelfelts väninna

Källor

Inga källor
Antwerpen d. 30 Nov 73. 30 november 1873
Ur Alexandra och Anni Edelfelts brev framgår att systrarna Edelfelt umgås med fröknarna Gyldén och Floman.