Beskrivning

student, bror till Berndt Lindholm

Antwerpen d. 6 December. – 6 december 1873
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt genom Mille (Emil) Cedercreutz fråga studenten John Lindholm om hans bror Berndt Lindholms adress; han vill skriva till denne och Adolf von Becker i Paris.