Beskrivning

arkitekt, student vid konstakademien i Antwerpen

Källor

Inga källor
Antwerpen d 14 och 15 December. 73 14 december 1873
På Nicaise de Keysers namns-/födelsedag gjorde Edelfelt bekantskap med "en hel massa architekter och skulptörer"; en vallon, Martion, verkar vara "särdeles hygglig"..