Beskrivning

läkare

Paris d. 28 Januari 77. 28 januari 1877
Får se när Axel Fredrik Holmberg och Richard Salingre kommer.
Paris – onsdag d. 31 Januari 77. 31 januari 1877
Eklöfs och Richard Salingre borde komma snart; till deras ära tänker Edelfelt köpa en hatt och ett par byxor.
Paris onsdag d 7 mars 77. 7 mars 1877
Richard Salingre har ännu inte anlänt; månne han vill bo i samma hotell som Axel Fredrik Holmberg, Ernst Nordström och Gottfrid Schybergson?; det ligger i quartier latin nära École de Medicin och Sorbonne.
Paris Tisdag d. 13 mars 77. 13 mars 1877
Richard Salingre har anlänt: Edelfelt skaffade honom rum vid rue Racine, i närheten av Axel Fredrik Holmberg, Lorenzo Runeberg och Gottfrid Schybergson; det är också nära École de Médicine och de förnämsta hospitalen [sjukhusen].
Paris d. 5 April 77 5 april 1877
Richard Salingre, Axel Fredrik Holmberg, Ernst Nordtsröm, Gunnar Berndtson och Edelfelt tänker skicka ett gemensamt telegram till Nyländska studentavdelningens årsfest; de tänker fira dagen tillsammans, kanske bjuda in representanter från Västfinska (Rafael Hertzberg), Savokarelska (Adolf von Becker) och Viborgska (Hjalmar Londén) avdelningen.
Paris måndag d 9 April 1877 9 april 1877
Nylänningar i Paris träffades på Joseph (matställe på Rue Montpensier) för att besluta om telegrammet till avdeldningens årsfest; de hade också bjudit in Walter Runeberg, Adolf von Becker, Rafael Hertzberg, Hjalmar Londén och Robert Stigell, varav de tre sista kom; Richard Salingre var inspektor, Axel Fredrik Holmberg kurator, Ernst Nordström skulle hålla festföredraget, medan Gunnar Berndtson och Edelfelt representerade avdelningen; det skulle ha varit roligt, bara inte den rysligt tråkiga Londén varit där.
Paris d. 16 Juni 77 16 juni 1877
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt vid tillfälle tacka dr Richard Salingre för böckerna om det var meningen att han skulle få dem; om det var mening att Edelfelt skulle sända dem hem senare ber han att få vidare order; han kan inte ta dem med då han kommer hem i juli.