Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

assessorska, mor till Alexandra Edelfelts väninna Adèle Gadd, ägde våning vid Alexandersgatan 26

Källor

Fragment 30 oktober 1879
Gumman Salingre har slutat [dött]; hur är det med tante Adèle Gadd?
½ timme senare 20 december 1879
Alexandra Edelfelt bör ta den Salingreska våningen vid Senatstorget, i synnerhet om utgifterna inte blir större än förr; våningen vid Senatstorget är alla gånger bättre än den vid Kaserntorget; tante Adèle Gadd håller väl Lisa Landtman och fru Hornborg på avstånd; Edelfelt uppmanar Mamma att tillmötesgå tante Gadds önskan.
Fortsättning d. 5 mars 5 mars 1880
Edelfelt undrar hur det går med verandan och Levin, samt var en ateljébyggnad kan inrättas; han är också glad över att Alexandra Edelfelt beslutat att ta den Salingreska våningen; Edelfelt har på nytt sagt till om att Bon Marché och Printemps ska skicka prover på tyllgardiner; man får också ganska vackar orientaliska mattor, som skulle passa i salongen; möbelöverdrag får komma då han kan ta med sig en hel salongsmöbel; Edelfelt skulle ta en svart med gröngrå velours frappé som övertyg.
Paris d 5 maj 1880. 5 maj 1880
Det är ledsamt att tygaffärerna inte kunde skötas genom Edelfelt; han hoppas ändå Alexandra Edelfelt skriver om yllemöbeltyget, cretonne är alltid vackert; han undrar om Mamma beställt tillräckligt; det vore roligt att få Mammas hem i Salingreska huset riktigt trevligt.
Paris d. 22 om aftonen 85 1 januari 1885
Edelfelt skulle vilja vara hemma i Salingreska huset.