Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

svensk arkitekt

Paris d. 18 Februari 1877 18 februari 1877
En av de hyggligaste svenskar som Edelfelt träffat är arkitekten John Smedberg; han är pensionär [understödstagare/stipendiat] från Svenska Akademien och systerson till friherrinnan Gustava Leuhusen, som har nämnt Edelfelt och Alexandra Edelfelt; Smedberg är ovanligt hygglig och talangfull, han är ingen stockholmsskrävlare; han umgås med fransmän och talar god franska och har franska sympatier; han är lierad med Charles Garnier, arbetar i Jean-Louis Pascals ateljé och är därför som en elev i Ecole des Beaux Arts.
Gustaf Philip Armfelt har skildrat konstnärsgillets fest där hemma; Jaakko Ahrenberg är en figur "qui ne se doute de rien" [som inte tvivlar på sig själv i någonting] då han framför sina dåliga verser; John Smedberg påstår att hans arkitektoniska kunskaper är ytliga och klena; det är förståeligt då han sätter sin tid i Stockholm på att improvisera på soaréer och måla akvareller.