Beskrivning

fransk general

Källor

Paris fredag d. 23 febr. 1877 23 februari 1877
Den store historiemålaren Jean Paul Laurens håller enligt Pierre Petit Gerard på med en tavla som liknar Edelfelts teckning till Wilhelm von Schwerin; ämnet är detsamma: hjälten Marceau ligger utsträckt på en bår och skall hämtas av franska hären, medan de österrikiske generalerna blottar sina huvuden av vördnad; kostymerna från 1796 är mycket lika dem från 1808; det blir intressant att se tavlan på Salongen; Laurens har hittills mest tagit sina ämnen från medeltiden.
Paris lördag. 13 maj 77. 13 maj 1877
Alexandra Edelfelt skulle se Jean Paul Laurens tavla i år, Marceaus död; Valter Runeberg säger att det är "Fänrik Stål" i denna härliga bild.
Paris d 21 maj 1877 21 maj 1877
*Jean Paul Laurens har fått medaille d'honneur [hedersmedalj] för "Marceaus död".