Beskrivning

italiensk konsthistoriker, konstnär, arkitekt

Källor

Paris thorsdagsafton d 22 Mars 77. 22 mars 1877
På biblioteket har Edelfelt läst Giorgio Vasaris beskrivning av de italienska mästarna; det som fastnat i minnet är Luca della Robbia och dennes försakelser för konstens skull; då Edelfelt ser på sitt eget bekväma liv frågar han sig om han aldrig kan komma till en "position considerable dans l'art" [en anmärkningsvärd position inom konsten].