Beskrivning

italiensk sånglärare, teaterdirektör

Källor

Paris d. 26 April 1877. 26 april 1877
Philip Forstén överraskade Gunnar Berndtson och Edelfelt genom att stiga in hos dem föregående dag; han var med sin lärare Francesco Lamperti på genomresa till London, där Lamperti tänker hålla konsert med sina elever; de fem eleverna får själva betala resan, de får ingen annan belöning än utmärkelsen.
d. 23 Juni 1877 23 juni 1877
Philip Forstén är på nytt i staden efter att ha tillbringat sex tråkiga veckor i London; han har uppträtt på flera av Francesco Lampertis konserter och blivit applåderad.