Beskrivning

skulptör

d. 29 april 77. 29 april 1877
Walter Runeberg kom på besök med en skulptör-marbrier [marmorhuggare] Guglielmo Braconi, som Edelfelt lärt känna i Runebergs ateljé i Rom; det blev tal om en gemensam vift för följande kväll.