Beskrivning

finländsk greve, generalguvernör, general; deltog i Gustav III:s statsvälvning, övergick senare i rysk tjänst under Katarina II och hennes efterträdare

Mellan Leipzigs slätter och Lützens kullar måndag d. 29 nov. 1886 29 november 1886
Snoilsky förevisade sina böcker; han hade många böcker som berörde Finland; Buxhoevdens och Sprengtportens redigerade proklamationer i original, de äldsta finska grammatikorna och biblarna.