Beskrivning

hovrättsråd, justitieborgmästare i Viborg, lantdagsman

d. 23 Juni 1877 23 juni 1877
Alexander Reinhold Freys död måste ha varit ett oväntat och svårt slag för Philip Forstén och alla hans många vänner, i synnerhet för Forstens, hans barn och Wiborgsborna.