Beskrivning

fru, g.m. brukspatron Lars Magnus Björkenheim, mor till friherrinnan Louise Cedercreutz

Paris 25 april 88 25 april 1888
Osäker koppling Hulda von Born skulle ha varit ett bra ressällskap för Berta Edelfelt; kan hon helst resa med friherrinnan Cedercreutz, ifall friherrinnan lämnar sin mor på en tid.