Beskrivning

fru, g.m. Alfred Jacobsson

Paris d. 28 april 86 28 april 1886
Besök att vänta av herrskapet Jacobsson från Åbo.
Paris, tisdag d. 11 maj 86 11 maj 1886
Många finländska familjer är i Paris just nu: Jacobssons från Åbo, Schybergson med Mimmi Antell; Kurténs har rest.