Beskrivning

kung av Sverige

Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Christian Adolph Palme, som blivit dubbad till riddare av Kungliga Carl XIII:s orden, var på middag hos kungen.