Beskrivning

g.m. Gösta Laurin, svägerska till Albert Laurin

Stockholm, tisdag d. 24 mars 85 24 mars 1885
Osäker koppling Middag hos Palmes med fru Edgren, fru Kovalevsky, fru Laurin, herrskapet Henrik Palme, Leffler med fru; skål utbringas för Edelfelt.