Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

ritlärarinna

Stockholm, tisdag d 16 okt 77. 16 oktober 1877
Osäker koppling Edelfelt hälsar till Anni och Butti (Berta) Edelfelt och påminner att fotografierna till fröken Munck och Carl Mannerheim inte får glömmas.
Paris d. 15 Maj 1881. 15 maj 1881
Osäker koppling Jag måtte ej ha fått Mammas sista bref – det der Mamma talar om Peteneras för fr. Muncks räkning. Emellertid är det mycket lätt för mig att få noter fr. Madrid, ty Madrazo har åtagit sig att köpa ett och annat. Han kommer hit i början af Juni och jag behöfver blott skrifva ett ord till honom.