Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

biskop

Paris d. 6 Nov. 77 6 november 1877
De Ottelinska avkomlingarna är stora beundrare av sin egen släkt; Edelfelt fick höra om Loschaken Nordströms utmärkta praktiska förstånd, en liten Wallgrens zoologiska geni, Hjalmar Schildts och Mauritz Hallbergs personliga förtjänster, om bröder, kusiner, mostrar och fastrar.
Torsdag d. 11 april 78. 11 april 1878
Edelfelt har vant sig vid Pietro Krohns danska, men de flesta andra danskar förefaller så pladdrande, munnen går på dem som på Ottelinerna.