Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

affärsman, kommerseråd, lantdagsman, grundare av firman Schildt & Hallberg

Paris d. 6 Nov. 77 6 november 1877
De Ottelinska avkomlingarna är stora beundrare av sin egen släkt; Edelfelt fick höra om Loschaken Nordströms utmärkta praktiska förstånd, en liten Wallgrens zoologiska geni, Hjalmar Schildts och Mauritz Hallbergs personliga förtjänster, om bröder, kusiner, mostrar och fastrar.