Beskrivning

friherre, riksmarsk, ståthållare

Källor

Inga källor
Paris d. 18 Februari 1877 18 februari 1877
Pierre Petit Gerard och Max Faivre råder honom att börja på med Carl IX vid Flemings lik i stort för 1878 års utställning; Edelfelt känner sig inte vuxen för en tavla med 8 à 10 figurer; det är bäst att tänka noga efter innan man börjar med en duk som mäts med famnmått.
Paris onsdag d 7 mars 77. 7 mars 1877
Det vore roligt att måla Klas Fleming och Carl IX; Alexandra Edelfelt kan vara säker att han först skall tänka igenom saken.
Paris d. 18 mars 1877. 18 mars 1877
Edelfelt beklagar att tävlingen om Romarpriset inte är öppen för utlänningar; om Gud ger honom krafter skall han försöka göra Klas Fleming så omsorgsfullt som ett Romarpris bör vara.
Paris d. 22 April 1877 22 april 1877
Edelfelt har länge börjat inse att måleriet inte är lätt, men han håller fast vid föresatsen att göra någonting riktigt bra detta år, vare sig det är Klas Fleming eller något annat.
Paris d. 29 maj 1877 29 maj 1877
Klas Fleming tycks bli för svår att göra; Edelfelt går på morgnarna i ateljén, där det är tråkigt, trångt och dåligt inrättat, men han har beslutat att gå där två veckor i rad och håller ut.
Före den 15 juli lär Edelfelt inte komma loss, om han börjar på med Klas Fleming.
Paris d. 27 Juni 77. 27 juni 1877
Edelfelt visade Carl Mannerheim sin tavla, som nu finns hos färghandlare Chabod; strax efter då de åkte i Champs Elysées föreslog Mannerheim att Edelfelt skulle måla honom en större skiss för 1 000 francs; Edelfelt avslog först med hänvisning till hur det varit med August Eklöfs beställning, samt till Alexander Wilhelm Brummers och Herman Frithiof Antells väntande beställningar; Edelfelt gick sedan med på att ta emot beställningen och pengarna, som han genast lovade sätta in på Föreningsbanken då han kom hem; Mannerheim ville ha en skiss till någon större tavla, men undanbad sig Carl IX och Klas Fleming.
Paris, d 30 Juni 77. 30 juni 1877
Edelfelt mår själv bra, men är missnöjd; som Alexandra Edelfelt vet hade han tänkt börja på Klas Fleming innan avresan; då han inte är i stånd att få ihop något får han vänta på bättre inspiration i Finland.