Beskrivning

svensk författare, dramatiker och bildkonstnär; hans roman "Röda rummet" brukar kopplas till nusvenskans genombrott

Paris 16 april 1885 16 april 1885
Friherrinnan Mellin och Ekelunds har bjudit "på Strindberg" som inte kom, men skickade sin fru i stället; alla spelade roller: den fina, världsmannen, "nutidsqvinnan", författaren; samtalet om osedlighet.
Paris d. 22 april 85 22 april 1885
Edelfelt borde träffa Strindberg, men orkar inte diskutera sociala frågor i hettan; Edelfelt känner inte Strindberg ännu; Strindberg är "hermetiskt insluten", inbunden; Ville Vallgren har sagt Strindberg att Edelfelt kommer, och Strindberg vill träffa Edelfelt.
Bjørnson och Strindberg är "brouillerade", osams; Edelfelt konstaterar att det är galet att samtidens författare bara lever på sina nerver; det var en lycka att Runeberg var lektor, jägare och fiskare; det var en god motvikt till litteraturen som Edelfelts samtida författare saknar, vilket gör dem "sensitiva och bråkiga"; att skriva, dissekera och rota i allt [så som författarna gör] måste vara "skadligt för karaktären", menar Edelfelt.
Paris d. 1sta Maj 1885 1 maj 1885
"Krakel", bråk, på skandinavisk middag i går; Spada hade arrangerat dåligt, Strindberg blev arg och gick; Siri von Essen stannade kvar och han hämtade henne senare.
Strindberg är "märkvärdigt tyst och säflig", ser ut som "en hygglig gesäll", älskvärt småleende, talar lågt och har "ett städat sätt"; Siri von Essen "behagar" inte Edelfelt: hon spelar emanciperad efter böcker, inte "efter naturen", tror sig vara kvick, men är "platt", det är något misslyckat och malplacerat över henne som väcker medlidande; hon saknar "chic".
Paris 18 dec. 85 18 december 1885
Ville Vallgrens kalas var roligt: Vallgren hade dekoretat sin ateljé; det var mat och dryck, gratulationsverser; Söderhjelms verser var de bästa; Edelfelt blev osams med Strindberg om konst.
Strindbergs sätt står i kontrast till hans idéer och texter.
Strindbergs fru är som "ett illa stämt piano".
För Strindberg och de framstegsvänliga kvinnorna är allt konvention.
Nyårsaftonen 85 31 december 1885
Edelfelt tackar för Alexandra och Berta Edelfelts brev.
Har träffat Boije, som har jämrat sig; Boije varit i Grez hos Strindberg; han är släkt med fru Strindberg.
Mellan Leipzigs slätter och Lützens kullar måndag d. 29 nov. 1886 29 november 1886
Talade med Snoilskys om Strindberg och boken "Giftas II"; alla var överens om att Strindberg är galen.