Beskrivning

finländsk korrespondent, kolumnist

Källor

Paris d 10 maj 85 10 maj 1885
Edelfelt tackar modern för skildring av "invigningen" av Runebergsstatyn på Esplanaden i Helsingfors; Edelfelt har tidigare bara läst Kalle Wetterhoffs och Hertzbergs verser i Dagbladet; det måste ha varit roligt att höra "Vårt land" sjungas och spelas av så många människor, konstaterar Edelfelt.
Paris lördag d. 29 maj 86 29 maj 1886
Fru Runeberg arrangerade en middag till Edelfelts ära; Edelfelt satt mellan fru Runeberg och Inez Zillacus; W. Runeberg, Kalle Wetterhoff och Homén höll tal för Edelfelt.
Edelfelt var överraskad över middagen och kunde inte komma in i den patriotiska stämningen som skulle ha behövts för att hålla tal "i den högre stilen"; kände sig rätt stämd bara då Kalle Wetterhoff höll tal för Alexandra Edelfelt.