Beskrivning

den vandrande juden, Jerusalems skomakare som skall ha nekat Jesus vila under vägen till Golgata och därför fått som öde att oupphörligt vandra omkring ända till domedagen, förekommer som karaktär i flera verk.

Källor

Paris, Måndag d. 3 Maj 1875 kl. 12 på natten 3 maj 1875
I söndags tänkte Edelfelt bege sig med Pauline Ahlberg till Versailles för att se "les grands eaux", men de stannade p.g.a. en regnskur hos Pauline; de läste stycken ur Edgar Quinets Ahasverus, som går i samma stil som Faust, bara att Mob är döden, Rachel den fallna ängeln och Ahasverus den vandrande juden; det är vackra passager men ofta högst filosofiska och dunkla.