Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Relaterat brev

Beskrivning

fransk överste, deputerad

Källor

Paris d. 20 maj 1878 20 maj 1878
Edelfelt har tyckt sig märka politiskt snobberi hos Alfred Koechlin; Koechlin var uppställd som kandidat vid val av conseilles municipaux [kommunala råd], men blev inte invald; på frukosten diskuterades om han borde försöka efterträda överste Pierre Philippe Denfert-Rocherau i deputeradekammaren; Koechelin anmärkte att det var onödigt då det redan fanns sex kandidater, däribland Anne-Charles Hérisson, Edmond de Pressensé och Ernest Lauth.