Beskrivning

docent i estetik och konsthistoria, senare professor i konsthistoria vid universitetet i Helsingfors

Paris d. 12 Juni 1885 sent på aftonen. 12 juni 1885
Tikkanens förlovning är "lustig", tycker Edelfelt.
Paris d. 27 Juni 85 27 juni 1885
"– Tikkanen skref till mig att han skrifvit till Fürstenberg för att få taflan. Så onödigt. Helsingfors publik har sett den, och kejsarn lär ej bry sig om den samt isynnerhet ej köpa den eftersom den är såld. Fürstenberg utlånar den mycket ogerna, och blir bestämdt arg, hvilket jag så väl kan förstå. – Jag är rädd att hela utställningen blir en pannkaka. Nu skrifver redan Tikkanen –".