Beskrivning

Walter Runebergs svåger

Källor

Inga källor
Paris lördag d. 11 dec 86 11 december 1886
Edelfelt var i går hos Runebergs en stund; svågern Elfving har kommit och bor hos dem.