Beskrivning

prins av Sverige, avsade sig vid sitt giftermål 1888 sin arvsrätt och titeln Kunglig höghet, från 1892 greve av Wisborg

Paris 13 april 1888 13 april 1888
Edefelt och Ellan är bjudna till Lewenhaupts den 18 april; gäster är prins Eugen, prins Oskar med gemål, som önskar att damerna har höghalsat.
Paris 20 april 88 20 april 1888
Oscar och Ebba ska tilltalas "prinsen och prinsessan"; Edelfelt sade att det låter sagolikt; grevinnan Lewenhaupt konstaterade att det inte låter lika sagolikt som det är.